Univerzitní stránky |
 
 
 

Recenze

Odborné hodnocení díla jiného autora.
Rozlišujeme recenze překladu, který vyšel jako samostatný celek a recenze, která vyšla ve sborníku či v samostatné publikaci.

 
Recenze v monografii
Recenze v periodické publikaci
Přihlášení   

Login:
Heslo: