Univerzitní stránky |
 
 
 

Překlady

Autorské dílo vytvořené převodem z jednoho jazyka do druhého. Jedná se o odvozený dokument, jazykovou verzi původního díla.
Překlady jsou strukturovány na překlady monografie jako celku, překlady části v monografii a překlady článku v časopise.

 
Překlad monografie jako celku
Překlad části v monografii
Překlad článku v časopise
Přihlášení   

Login:
Heslo: