Univerzitní stránky |
 
 
 

Články

Články v periodických publikacích jsou členěny podle zásad relevance odborného textu mezinárodních měřítek (tzv. impakt faktor). Rozlišujeme tedy články v časopisech s impakt faktorem, články v recenzovaných časopisech a články v ostatních časopisech.
Impakt faktor konkrétního časopisu lze zjistit v elektronické bibliografické databázi ISI Web of Knowledge ISI Web of Knowledge

 
Články v časopisech s impakt faktorem
Články v recenzovaných časopisech
Články v nerecenzovaných časopisech
Přihlášení   

Login:
Heslo: