Univerzitní stránky |
 
 
 

Sborníky

Publikace obsahující dva či více samostatných textů, zpravidla alespoň rámcově tematicky příbuzných, se společným názvem. Může být koncipován jako publikace jednorázová nebo seriálová.
Rozlišujeme stať v recenzovaném sborníku a stať v nerecenzovaném sborníku. Rovněž také rozlišujeme sborník kompletní, recenzovaný a nerecenzovaný, což platí pro editorskou činnost.

 
Stať v recenzovaném sborníku
Stať v nerecenzovaném sborníku
Sborník recenzovaný (editorství)
Sborník nerecenzovaný (editorství)
Přihlášení   

Login:
Heslo: