Univerzitní stránky |
 
 
 

Doktorandské studie

Fakulta sociálních věd klade velký důraz na zapojení výzkumné činnosti rozvíjené v rámci doktorského i magisterského studia do celku vědecké činnosti fakulty. Zejména doktorandi bývají zapojeni do řešení výzkumných projektů fakulty a jsou povzbuzováni, aby se sami za podpory svých pedagogů ucházeli o výzkumné granty. Takováto aktivita jim otevírá možnost publikovat v Pražských sociálně vědních studiích. Doktorandské studie doplňují tyto publikační příležitosti. Vytvářejí platformu pro seznamování s dílčími výsledky vědecké činnosti doktorandů, ale i magistrů ve tištěných, která je obvyklá ve vědecké obci.
Účelem jednotlivých rad je podobně jako u Pražských sociálně vědních studií publikovat ucelené články. Jsou distribuovány převážně emailovou formou.
I zde se počítá s možností pořídit vetší počet tištěných verzí na objednávku anebo samoobslužně.

 
Ekonomická řada
Mediální řada
Politologická řada
Veřejná politika a prognostika
Psychologická řada
Sociologická řada
Teritoriální řada
Jiné
Přihlášení   

Login:
Heslo: