Univerzitní stránky |
 
 
 

Pražské sociálně vědní studie - Veřejná politika a prognostika

Pražské sociálně vědní studie tvoří základnu pro společné a koordinované zveřejňování pracovních textů vznikajících v týmech výzkumného záměru, stejně jako ostatních výzkumných projektech Fakulty sociálních věd. Slouží k posilování interdisciplinárního charakteru vědecko-výzkumné činnosti. Jednotlivé řady PSSS jsou spravovány svými vlastními redakčními radami. Platformu pro koordinaci jejich publikačních strategií vytváří Redakční kruh Pražských sociálně vědních studií.

Účelem jednotlivých řad je publikovat ucelené články, které autoři zpravidla zamýšlejí zveřejnit v některém referovaném časopise. Jsou distribuovány převážně emailovou formou. V omezené formě jsou tištěny s možností pořídit větší počet tištěných verzí na objednávku anebo samoobslužně. Všechny zde samoobslužné studie procházejí recenzním řízením, v němž se k pracím vyjadřuje jeden interní a jeden externí odborník. Všechny práce jsou odborně editovány.

Stručné texty uvozující jednotlivé řady by si měly dodat redakční rady. Povinně by zde měl být uveden odkaz na stránky uvádějící Složení redakční rady a kontakt na ni, Pokyny pro autory a Pravidla recenzního řízení.

 

Počet publikací ve skupině: 39

 

Zobrazit jako citace | Zobrazit jako seznam

 

PPF-001 Benáček, Vladimír (2005). Růst zkreslení HDP v prostředí transformace : implikace pro měření růstu a rozvoje české ekonomiky
- (209 kB) 

PPF-002 Horáková, Tereza (2005). Kvalita českých vývozů a dovozů : kvantifikace pomocí vývoje jednotkových cen
- (408 kB) 

PPF-003 Slavík, Ctirad (2005). Reálná konvergence České republiky k EU v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi
- (314 kB) 

PPF-005 Gregor, Martin (2006). Public sector efficiency in the new EU member states
- (186 kB) 

PPF-006 Kreuzbergová, Eva (2006). Dismantling banking socialism in the Czech Republic
- (460 kB) 

PPF-007 Rašek, Antonín (2006). Shrnutí poznatků CESES o strategickém vládnutí v ČR
- (239 kB) 

PPF-008 Veselý, Arnošt (2006). Analýza a vymezení problému ve veřejné politice
- (271 kB) 

PPF-009 Potůček, Martin (2006). Konceptuální základy strategického vládnutí
- (250 kB) 

PPF-010 Potůček, Martin (2006). Strategic governance : conceptual foundations
- (235 kB) 

PPF-011 Paterová, Hana (2006). Etické aspekty analýzy a tvorby veřejných politik
- (213 kB) 

PPF-012 Rašek, Antonín (2006). Bezpečnostní prognózy a realita
- (773 kB) 

PPF-013 Balabán, Miloš (2006). Postavení Ruska a jeho vývoj do roku 2020 s výhledem do roku 2050
- (235 kB) 

PPF-014 Veselý, Arnošt (2006). Teorie mnohačetných forem kapitálů
- (203 kB) 

PPF-015 Veselý, Arnošt (2006). Veřejná politika a policy analysis
- (257 kB) 

PPF-016 Benáček, Vladimír (2006). Determining factors of exports and imports : a synthesis of explanatory paradigms
- (228 kB) 

PPF-017 Benáček, Vladimír - Prokop, Ladislav - Víšek, Jan (2006). Determining factors of trade and specialisation in transition : econometric testing of the Czech exports and imports, 1993-2001
- (217 kB) 

PPF-018 Nekola, Martin (2006). Analýza a evaluace hlavních přístupů k měření vládnutí ve světě
- (418 kB) 

PPF-019 Balabán, Miloš (2006). Rozšířený koncept bezpečnosti a česká bezpečnostní praxe
- (197 kB) 

PPF-020 Balabán, Miloš (2006). Prognóza geopolitického vývoje světa v horizontu roku 2020
- (149 kB) 

PPF-021 Stejskal, Libor (2006). Rozšiřování konceptu bezpečnosti
- (202 kB) 

PPF-022 Benáček, Vladimír (2007). On the origins of entrepreneurship in transition countries : the case of Czechoslovak entrepreneurial elite
_ (279 kB) 

PPF-023 Potůček, Martin (2007). Welfare state transformations in central and Eastern Europe
- (356 kB) 

PPF-024 Potůček, Martin (2007). Czech national action plan on social inclusion : did it matter?
- (135 kB) 

PPF-025 Potůček, Martin (2007). Transformace sociálního státu v centrální a Východní Evropě
- (310 kB) 

PPF-026 Veselý, Arnošt (2007). Problem delimintation in public policy
- (180 kB) 

PPF-027 Rašek, Antonín (2007). Dislokace protiraketové základny jako strategický rozhodovací proces a veřejný zájem
1 763 kB (2 MB) 

PPF-028 Balabán, Miloš - Rašek,Antonín - Stejskal, Libor (2007). The extended concept of security and the Czech security practice
- (229 kB) 

PPF-029 Prudký, Libor (2007). Contemporary religion as one of the reasons of European identity

PPF-030 Veselý, Arnošt (2007). Konceptuální rámec pro analýzu vzdělávací politiky
- (363 kB) 

PPF-031 Balabán, Miloš (2008). Megatrendy světového vývoje
- (466 kB) 

 

předchozí stránka  1 | 2  další stránka

Přihlášení   

Login:
Heslo: