Univerzitní stránky |
 
 
 

Pražské sociálně vědní studie

Pražské sociálně vědní studie tvoří základnu pro společné a koordinované zveřejňování pracovních textů vznikajících v týmech výzkumného záměru, stejně jako ostatních výzkumných projektech Fakulty sociálních věd. Slouží k posilování interdisciplinárního charakteru vědecko-výzkumné činnosti. Jednotlivé řady PSSS jsou spravovány svými vlastními redakčními radami. Platformu pro koordinaci jejich publikačních strategií vytváří Redakční kruh Pražských sociálně vědních studií.
Účelem jednotlivých řad je publikovat ucelené články, které autoři zpravidla zamýšlejí zveřejnit v některém referovaném časopise. Jsou distribuovány převážně emailovou formou. V omezené formě jsou tištěny s možností pořídit větší počet tištěných verzí na objednávku anebo samoobslužně. Všechny zde uveřejněné studie procházejí recenzním řízením, v němž se k pracím vyjadřuje jeden interní a jeden externí odborník. Všechny práce jsou odborně editovány.
Stručné texty uvozující jednotlivé řady by si měly dodat redakční řady. Povinně by zde měl být uveden odkaz na stránky uvádějící Složení redakční rady a kontakt na ni, Pokyny pro autory a Pravidla recenzního řízení.

 
Ekonomická řada
Mediální řada
Politologická řada
Veřejná politika a prognostika
Psychologická řada
Sociologická řada
Teritoriální řada
Jiné
Přihlášení   

Login:
Heslo: