Univerzitní stránky |
 
 
 

Úvodní stránka

Cílem FSV je zefektivnit svou výzkumnou činnost a zahrnout do ní integrálně vedle řádných zaměstnanců i studenty a naše spolupracovníky ze společenskovědních kateder FF, kteří s námi spolupracují na výzkumného záměru Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika. Důležitou složkou tohoto úsilí je náležitá pozornost věnovaná rychlému a efektivnímu zpřístupnění výsledků výzkumu nejen uvnitř vědeckých týmů obou fakult, ale i pro širší českou a mezinárodní veřejnost. K tomuto účelu slouží stránky uvádějící jednotlivé typy publikací a Rozšířené vyhledávání.

 

Seznam publikací

Na webových stránkách jsou k dispozici seznamy publikací, které jsou generovány dle vybrané skupiny, autora nebo jako výsledek hledání. Publikace můžete zobrazit jako jednoduchý seznam kliknutím na Zobrazit jako seznam, nebo jako seznam citací v normovaném tvaru, kliknutím na Zobrazit jako citace

 

Rozšířené vyhledavaní

V rozšířeném vyhledávání je možné dotaz rozložit do nabízených kategorií a získat díky tomu přesnější výsledky. V seznamu výsledků jsou vráceny publikace, které vyhovují všem dílčím dotazům v jednotlivých kategoriích.

 

Změna hesla

Uživatel má možnost změnit si heslo pro přihlašování do aplikace. Z bezpečnostních důvodů je nejprve nutné vložit stávající (současné) heslo a pak zadat dvakrát nové heslo. Dvojí zadání nového hesla slouží jako ochrana proti případným překlepům.

 

Vložení přílohy

Ke každé publikace může autor nebo správce připojit jednu nebo více příloh, v různých formátech (Např. PDF, DOC,HTML,Obrázek JPG,BMP,...). Vyberte si publikaci, ke které chcete připojit přílohu z lokálního disku a klikněte na tlačítko Upravit. Pokračujte volbou Přidat přílohu a vyberte na disku soubor, který chcete vložit jako přílohu a zadejte český a anglický název přílohy. Poté klikněte na tlačítko Uložit

 

Publikace autora

Seznam publikací, jejichž autorem je právě přihlášený uživatel je k dispozici přes menu Moje publikace. Pomocí funkce Upravit může autor přidávat nebo odebírat přílohy u všech svých publikací.

 

Publikace autora - citace

Seznam publikací je generován jako citace v normovaném tvaru. Můžete využít funkce Kopírování ve vašem prohlížeči a přenést vybraný obsah z citací do libovolného dokumentu.

 

Rejstřík autorů

Rejstřík autorů je generován abecedně podle příjmení a řazen do skupin podle počátečního písmena příjmení autora.

 

Seznam citací

Seznam publikací je generován jako citace v normovaném tvaru. Můžete využít funkce Kopírování ve vašem prohlížeči a přenést vybraný obsah z citací do libovolného dokumentu.

 

Datová třída

Datová třída definuje obsah dat a význam sloupců v importních souborech v ProCite. V rámci datové třídy můžete každému sloupci nastavit jeho jméno sloupce, který se bude uživateli zobrazovat před hodnotou. Každý sloupec dále můžete přiřadit k jednomu z polí rozšířeného vyhledávače, hodnota sloupce se pak použije při samotném hledání. Ve sloupci příznaky nastavujete kombinaci následujících možností:

  • Neimportovat - hodnota nebude importována do databáze (např. Rodné číslo, atp.).
  • Neveřejná položka - hodnota není přístupna nepřihlášenému uživateli
  • Cílová skupina - hodnota je kód skupiny, který se používá pro automatické zařazení publikace do příslušné skupiny během importu.
  • Anotace - hodnota je anotací aplikace
  • Autor - hodnota je jména autora(-ů)

 

Úpravy abstraktu

Vyberte z dostupných sloupců ve třídě ty sloupce, které budou tvořit abstrakt. Postupně je vložte do seznamu, doplňte jejich české a anglické názvy a případně sekvence, které nahradí původní oddělovače "//".

 

Úpravy anotace

V editačním poli je připravena současná anotace, která je u publikace uvedena. Je možné ji upravit nebo kompletně nahradit jinou.

 

Úpravy citace

Vyberte z dostupných sloupců ve třídě ty sloupce, které budou tvořit citaci. Postupně je vložte do seznamu, doplňte mezi ně oddělovače a případně sekvence, které nahradí původní oddělovače "//". Sloupce mohou byt zobrazeny normálně nebo kurzívou.

 

Úpravy názvu

Vyberte z dostupných sloupců ve třídě ty sloupce, které budou tvořit název publikace. Postupně je vložte do seznamu, doplňte mezi ně oddělovače a případně sekvence, které nahradí původní oddělovače "//".

 

Import - 1. krok

Prvním krokem importu je vložení souboru, který obsahuje data exportovaná z ProCite. Vytvořte v ProCite exportní soubor a uložte jej na disk. Klikněte na tlačítko "Procházet", najděte soubor v adresářové struktuře disku počítače a klikněte na "Otevřít". Ve vstupním poli "Importovaný soubor" se objeví cesta a název vloženého souboru.

 

Import - 2. krok

Druhým krokem importu je výběr šablony dat, podle které bude import proveden. Pokud importní soubor obsahuje definice dat, je možné podle nich vytvořit novou šablonu.

 

Import - 3. krok

Ve třetím kroku jsou importovaná data zkontrolována, zda odpovídají šabloně zadané v předchozím kroku.

 

Import - 4. krok

Vyberte z dostupných sloupců ve třídě ty sloupce, které budou tvořit abstrakt. Postupně je vložte do seznamu, doplňte jejich české a anglické názvy a případně sekvence, které nahradí původní oddělovače "//".

 

Historie importu

Všechny provedené importy se logují do historie importů, která je dostupná přes levé navigační menu kliknutím na tlačítko Historie Importů.

 

Moje publikace

Seznam publikací, jejichž autorem je právě přihlášený uživatel je k dispozici přes menu Moje publikace. Pomocí funkce Upravit může autor přidávat nebo odebírat přílohy u všech svých publikací.

 

 

Neveřejné publikace

Publikace ke kterým nemá přístup veřejný (nepřihlášený) uživatel. Publikaci lze nastavit jako neveřejnou v editačním režimu kliknutím na Označit publikaci jako neveřejnou

 

 

Detailní náhled na publikaci

Po kliknutí na položku seznamu publikací se zobrazí detailní pohled na publikaci. Obsahuje všechny hodnoty k dané publikaci. Nezobrazují se hodnoty sloupců, které jsou ve třídě nastaveny jako neveřejná položka a uživatel není přihlášen.

 

Rychlé vyhledávání

Funkce rychlého vyhledávání v publikacích umožňuje uživateli jednoduché a intuitivní hledání klíčového slova v databázi publikací. Klíčové slovo nebo slova vepíšete do vstupního pole rychlého vyhledávače v levem navigačním menu. Po kliknutí na Hledej se zobrazí seznam nalezených publikací, automaticky řazený podle relevance a v rámci aktuálně vybrané skupiny.

 

Nastavení vyhledávače

Prostřednictvím tohoto okna má uživatel možnost upravovat rozšířený vyhledávač. Do vyhledávače mohou být přidány nové položky nebo naopak některé položky mohou být odstraněny. U každého pole si uživatel může zvolit, zda má být toto pole zobrazeno jako prostý vstupní řádek nebo jako výběr z dostupných možností (sloupec "Seznam"). Pořadí polí určuje prioritu při vyhledávání, z toho důvodu je možné pořadí (prioritu) měnit pomocí tlačítek "Zvýšit" a "Snížit". Pokud uživatel vloží nové pole, musí toto pole asociovat s odpovídajícími sloupci v nastavení datových tříd. Dokud pole není asociováno s žádným sloupcem, nebude možné jej použít k vyhledávání. Nově vložená pole mají pořadí zvýrazněno hvězdičkou a červenou barvou.

 

Šablona

Šablona definuje datovou strukturu importního souboru z ProCite a používá se při importu dat. Ověřuje strukturu datového soboru a přirazuje k datům jejich datové třídy.

 

Náhled na šablonu

Šablona definuje datovou strukturu importního souboru z ProCite. Seznam šablon je přístupný přes pravé funkční menu kliknutím na Šablony. Náhled na definici vybrané šablony pak kliknutím tlačítko Náhled

 

Seznam šablon

Šablona definuje datovou strukturu importního souboru z ProCite. Seznam šablon je přístupný přes pravé funkční menu kliknutím na Šablony

 

Uživatel

Veřejný uživatel není do systému přihlášen a má přístup pouze k veřejným publikacím. Registrovaný uživatel může provádět operace povolené administrátorem po přihlášení do systému pomocí formuláře v pravém horním rohu. Administrátor má právo registrovat nové uživatele a udělovat jim práva pro práci se systémem. Uživatel s právem Autor může přidávat a mazat přílohy pouze u svých publikací.

 

Správa uživatelů

Správu uživatelů může provádět administrátor nebo jiný uživatel, který má povolenu správu uživatelů. Seznam uživatelů je dostupný v pravém funkčním menu kliknutím na Správa uživatelů. Změnit nastavení uživatele lze kliknutím na tlačítko Editace

 

Aktualizace webových vyhledávačů

Funkce informuje světové vyhledávače o změnách v publikacích, ke kterým došlo od poslední aktualizace a které jsou veřejně přístupné. Ve formuláři vyberte webové vyhledávače, do kterých chcete odeslat aktualizované údaje o publikacích a klikněte na tlačítko "Aktualizovat". Systém podporuje následující vyhledávače:

  • www.seznam.cz
  • www.centrum.cz
  • www.atlas.cz
  • www.google.com
  • www.yahoo.com

Přihlášení   

Login:
Heslo: