University pages |
 
 
 

Dissertation thesis

Professional work (by FSV UK students), which qualifies for PhD academic degree.

 

Number of publications in the group: 33

 

Citation View | List View

 

Cejthamr, Václav (2011). Elektronická komunikace v organizacích

Čabanová, Bohumila (2007). Situace osob se zdravotním znevýhodněním v české společnosti

Fojtek, Vít (2006). US foreign policy and the 1968 Soviet-led invasion of Czechoslovakia in an international context

Hájek, Martin (2002). Hledání mezilehlosti - příspěvek ke studiu současné morálky.

Holub, Tomáš (2001). Three Essays on Central Banking and Credibility

Horváth, Roman (2008). Empirical essays on monetary economics

Jüptner, Petr (2004). Česká komunální politika a její problémy

Karásek, Tomáš (2006). Teoretická reflexe zahraničně-bezpečnostní politiky Evropské unie : překonání mezivládního paradigmatu?

Klimeš, David (2012). Pronikání zábavy do zpravodajského paradigmatu, její reflexe a vliv na veřejnou sféru

Klvačová, Petra (2006). Identita integrace : vytváření příběhu úspěšné integrace ve vyprávěních cizinců žijících v České republice

Knotková, Blanka (2000). Poesie bengálského modernismu

Končelík, Jakub (2008). Média a Pražské jaro; Kontrola a řízení tisku v souvislostech československé krize konce 60. let

Konrád, Ota (2007). Humanitní obory v době nacionálního socialismu : srovnání universit v Lipsku, Vídni a v Praze

Křeček, Jan (2001). 'Až se něco semele ...' : česká média během zasedání MMF-SSB v Praze - kvantitativní obsahová analýza

Křeček, Jan (2006). Radikální politická opozice a média. Pražské zasedání MMF : kritická analýza diskurzu

Kubát, Michal (2005). Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století : institucionálně-politická studie

Kučerová, Irah (2002). Vývojové trendy vybraných politik EU od 90. let

Kunštát, Miroslav (2004). Češi, Němci a Slováci v nové střední Evropě. Stará sousedství a nové možnosti středoevropské spolupráce

Madzharova, Yordanka (2006). Politická hesla jako součást politického diskurzu v České republice a v Bulharsku v letech 1990 až 2002

Mlejnek, Josef (2005). Srovnání politické transformace Polska, Maďarska a České republiky po roce 1989 z hlediska ústavního a volebního inženýrství

Mlsna, Petr (2006). Ústavní soudnictví v německy mluvících zemích a jeho vztah k politice

Morávek, Jan (2007). Definování problému v drogové politice : konstrukce nezákonných drog a jejich uživatelů ve vědění expertů

Paterová, Hana (2007). Analýza veřejné politiky v ČR z pohledu etiky

Prázová, Irena (2008). Výzkum čtenářů jako uživatelů informačních institucí se zaměřením na studenty s preferencí odborných textů

Ryjáček, Jan (2008). Spolkový sněm a nasazení ozbrojených sil v zahraničí

Řezáčová, Vendula (2011). Not so 'traditional' dealing : constructions of illness reality and spirit possession in a rapidly changing society in Venda, South Africa

Šír, Jan (2009). Denuklearizace Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu

Teplý, Petr (2009). Three essays on financial stability and risk management

Tichý, Radek (2011). Slabá církev? Jeden pokus o obnovu katolických farností v Čechách

Tollarová, Blanka (2008). Naučená závislost specifický problém integrace azylantů

 

previous page  1 | 2  next page

Login   

Login:
Password: