University pages |
 
 
 
 

Abstract

Annotation: Sborník textů analyzujících vývoj médií po roce 1989 v zemích střední a východní Evropy. Kniha pokrývá pohled na média z perspektivy transformujících se zemí i západních demokracií.
English annotation: The collection of texts analyzing the development of media after 1989 in countries of Central and Eastern Europe. The book covers the media developent from the perspective both transforming countries and Western democracies
 
Citation:JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa, ed. Média dvacet let poté. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-446-5.
 

Assigment (group):Collection (of articles) > Refereed collection (editor)
 
 

Full record stored in ProCite

Autor:Jirák, Jan Köpplová, Barbara Kasl Kollmannová, Denisa
Autorská role:editor sborníku /editor sborníku /editor sborníku
Pracoviště:UK FSV CEMES - centrum pro mediální studia FSV UK /UK FSV Institut komunikačních studií a žurnalistiky /UK FSV Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Název práce:Média dvacet let poté
Druh dokumentu:sborník
Překlad do angl.:Media twenty years after
Název knihy:Média dvacet let poté
Anotace v jazyce orig.:Sborník textů analyzujících vývoj médií po roce 1989 v zemích střední a východní Evropy. Kniha pokrývá pohled na média z perspektivy transformujících se zemí i západních demokracií.
Anotace v angličtině:The collection of texts analyzing the development of media after 1989 in countries of Central and Eastern Europe. The book covers the media developent from the perspective both transforming countries and Western democracies
Vydání:1.
Místo vydání:Praha
Nakladatel:Portál
Rok vydání:2009
Počet stran:383 s.
Akademické tituly:prof. PhDr /doc. PhDr /odb.as. PhDr
Vědecké hodnosti:PhD. /CSc. /_
Kód publikace:VO_ER
Kód výzk. záměru:MSM0021620841
Název v češtině:Média dvacet let poté
ISBN:978-80-7367-446-5
Obor:mediální studia
Kod RIV:AJ
Jazyk dokumentu:cze
Login   

Login:
Password: